Bảo vệ sự xâm nhập (Ingress Protection - IP)


Dấu bảo vệ quốc tế, còn được gọi là Mã / Xếp hạng IP, là đánh giá về khả năng của một sản phẩm để chống lại sự xâm nhập của chất lỏng và bụi. Được xác định bởi IEC / EN 60529, tiêu chuẩn được phát triển bởi Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế và được công nhận trên toàn thế giới.

Hệ thống xếp hạng IP sử dụng hệ thống 2 chữ số để xác định xếp hạng bảo vệ của nó cho tất cả các sản phẩm. Chữ số đầu tiên thể hiện sự bảo vệ chống lại chất rắn và chữ số thứ hai chống lại chất lỏng. Bộ luật IP được thiết kế để tiêu chuẩn hóa xếp hạng bảo vệ và hạn chế việc hiểu sai / trình bày sai về khả năng bảo vệ của sản phẩm.

Bảng xếp hạng IP (IP rating)


Khi một sản phẩm đã hoàn thành thử nghiệm tại một cơ sở được phê duyệt, nó sẽ đạt được xếp hạng số cụ thể có thể được giải mã bằng cách sử dụng biểu đồ xếp hạng IP bên dưới:

 

Ý nghĩa các chữ số xếp hạng IP


Chữ số đầu tiên

Khả năng chống bụi (chữ số đầu tiên) có thể có giá trị từ 1 đến 6. Khi số này tăng lên, khả năng chống lại các vật thể lạ / bụi xâm nhập của sản phẩm sẽ tăng lên. Ví dụ: một sản phẩm có xếp hạng IP2X có thể chịu được các vật thể lạ có kích thước lên đến 12,5mm hoặc lớn hơn, trong khi một vật thể có xếp hạng IP6X thì kín bụi. “X” được sử dụng để chỉ một khu vực cụ thể mà sản phẩm chưa được thử nghiệm.

Chữ số thứ hai

Bảo vệ chất lỏng (chữ số thứ hai) cũng theo cùng một định dạng nhưng có thể có giá trị từ 1 đến 8. Khi số lượng tăng lên, khả năng bảo vệ khỏi sự xâm nhập của chất lỏng sẽ tăng lên. Các thiết bị có xếp hạng IPX4 có thể chịu được nước phun trong 5 phút liên tục. Như biểu đồ chỉ ra, có các yêu cầu cụ thể về góc, áp suất và khối lượng phải tuân theo trong quá trình thử nghiệm. Quy trình thử nghiệm nghiêm ngặt của hệ thống xếp hạng IP đảm bảo tiêu chuẩn hóa giữa các cơ sở thử nghiệm trên toàn thế giới.

Chữ cái bổ sung

Đôi khi, có thể có một chữ cái ở cuối mã IPXX. Đây là chữ cái bổ sung và nó có thể được sử dụng để biểu thị thông tin bổ sung từ tiêu chuẩn sản phẩm. Vui lòng xem biểu đồ bên dưới để biết thêm thông tin: